Навчання / стажування

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі направлення на навчання/ стажування за кордон студент має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 днів до відїзду на навчання/ стажування.

Після виходу наказу про направлення на навчання/ стажування студент відбуває на навчання за програмою академічної мобільності.

Документи для від’їзду на навчання/ стажування.

1.      ЗАЯВА.
2.      ЗАПРОШЕННЯ, його ПЕРЕКЛАД.
3.      ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК.
4.      ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності).
5.      ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Learning Agreement on Academic Mobility Program).

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/ погодження від закордонного університету, що приймає, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду навчання/ стажування такі документи:

 1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) студента із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Погодження (підпис) із відділом нарахування заробітної плати та стипендії (для студентів, що отримують стипендію, якщо поїздка відбувається без збереження стипендії у ВНЗ, що направляє).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені у заяві, мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин.

 1. Оригінал або завірену копію* запрошення  з вказаними фінансовими умовами перебування на навчання/ стажування до закордонного вищого навчального закладу або до відповідної наукової установи та його завізований переклад** українською мовою.
 2. Індивудіальний графік (форму індивідуального графіку можна завантажити на сайті) із вказаними орієнтовними датами складання сесії по поверненню та із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.
 3. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та студентом (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

 1. Тристоронній Договір (LearningAgreement on AcademicMobility Program) оформлюється в тому разі, якщо Ви навчатиметеся/проходитимете стажування в університеті-партнері КНУТШ. (форму Договору можна завантажити на сайті).
  Якщо Ви їдете в рамках програми ERASMUS+ тристоронній договір Вам надсилає офіс, що координує цю програму в Україні (Learning Agreement). 
  Зразок Learning Agreement для навчання за програмою ERASMUS + за кордоном.
  Зразок Сертифікату на визначення рівня мовної компетентності.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

 * Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (завідувач кафедри/ заступник декана).

 ** Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови кафедри іноземних мов, яка забезпечує викладання на факультеті чи в інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка або перекладач бюро перекладів.

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (Сертифікат, Диплом, Академічна довідка тощо).
3.      КОПІЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ.

 Підготовка документів.

Після повернення із навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 10 днів студент подає в деканат, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи:

 1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завізований у встановленому порядку у закордонному закладі, де проходило навчання/ стажування, завізований куратором програми академічної мобільності та печаткою закордонного закладу.

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності  звіт перекладається на державну  мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

 1. Копію документу, що засвідчує результати проходження навчання/ стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, виписку навчальних досягнень (Transcript).
 2. Копію закордонного паспорту із ідентифікаційною сторінкою,  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.
 3. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin